Informacinio saugumo fronte nieko naujo

Vidaus saugumo departamentas

Šių metų Valstybės saugumo (VSD) ir Antrojo operatyvinių tarnybų (AOTD) departamentų parengtoje „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“ ataskaitoje šalies informaciniam saugumui yra skirti 6 puslapiai, o juose vienareikšmiškai dominuoja Rusija. Viena ar kita forma žodis „propaganda“ paminėtas 23 kartus. Išanalizavus komunikacinį (susijusį su propaganda, dezinformacija) ataskaitos turinį, būtų galima pasakyti, kad pagrindinė šių metų VSD ataskaitos perduodama žinutė šiuo klausimu būtų tai, kad Rusijai vargiai pavyksta Lietuvoje įgyvendinti bent kiek pastebimesnius tikslus informaciniame lauke.

„<…> Kremliaus finansuojamoms žiniasklaidos priemonėms ir jų atstovams dirbti Lietuvoje tampa vis sunkiau, o jų veikla vis mažiau efektyvi“, – tokį teiginį aptinkame jau pirmoje, informaciniam saugumui skirtos ataskaitos dalies, pastraipoje. Keletos ekspertų išsakyta nuomonė, kad šių metų dokumente apstu abstrakčios ir mažai konkrečios informacijos, yra daugiau nei akivaizdi ir nagrinėjant mums aktualią dokumento dalį. Perskaitę ataskaitą iš esmės nesužinome nieko naujo, juolab sensacingo. Jei manytume, kad pateikiama informacija yra daugiau ar mažiau pilna (ataskaitoje pateikiama tik neįslaptinta žvalgybų informacija), sensacijų nebuvimą grėsmėms įvardinti skirtame dokumente galėtume laikyti teigiamu dalyku.

Ataskaitoje atskleidžiama, kad didžioji dalis Lietuvos teritorijoje parengtų propagandinių produktų buvo skirti vidaus, t.y. Rusijos, rinkai. Būtų galima daryti išvadą, kad didesni resursai šiuo metu yra skiriami Rusijos visuomenės neigiamos nuomonės Lietuvos atžvilgiu palaikymui, o ne prorusiškos nuomonės propagavimui Lietuvos visuomenėje. Pagrindiniais Kremliaus ruporais, veikiančiais Lietuvos teritorijoje ir skirtais jos rinkai, įvardijamos sputniknews.lt ir baltnews.lt interneto svetainės.

Prieš Lietuvą nukreiptoje Kremliaus propagandoje dažnai vyravo istorinės temos (pvz. partizaninis pasipriešinimas pokario metais), etninių mažumų klausimai, prieš konkrečius asmenis nukreiptos informacinės atakos, šalyje vykstančių neigiamų procesų pabrėžimas ir hiperbolizavimas, tačiau pagrindiniu taikiniu, kaip teigiama ataskaitoje, tapo NATO, ypač Lietuvoje dislokuoti sąjungininkų kariai.

2017 m. VSD ir AOTD parengtoje ataskaitoje informacinio saugumo klausimams buvo skirti 3 puslapiai. Praėjusiais metais parengtame dokumente buvo išskiriami iš esmės analogiški Kremliaus naudojami propagandos naratyvai, takiniai bei kanalai.

Galime tik pakartoti VSD direktoriaus Dariaus Jauniškio žodžius: „Rytų fronte nieko naujo“.

Su pilnu dokumento tekstu galima susipažint paspaudus nuorodą: https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2018/03/LTU.pdf