Estijos žvalgybos ataskaitoje – kritiškas žvilgsnis į Rusiją

Vasario mėnesį Estijos žvalgybos tarnyba pristatė viešą ataskaitą, kurioje nagrinėjamos grėsmės,
kylančios šiai valstybei. Tuo pat metu, atsižvelgiant į tai, kad nemažai grėsmių Lietuvai, Latvijai ir
Estijai sutampa – minėtas dokumentas vertas platesnio dėmesio.

Estijos žvalgybos ataskaitoje itin daug dėmesio skiriama Rusijai ir jos veiksmams. Apžvelgiama
vidinė šios šalies situacija, vertinami skirtingi politikos aspektai. Ypatingai reikėtų pažymėti, jog
ataskaitoje ištisas skyrius pasakoja apie Rusijos įtakos operacijas. Čia atskleidžiami prieš NATO
nukreiptų informacinių operacijų aspektai. Taip pat analizuojama, kaip Rusija savo informacinėms
operacijoms naudoja istorinius naratyvus.

Tam tikras dėmesys, tačiau iš esmės – žymiai mažesnis, ataskaitoje skirtas ir tokiems mūsų dienų
iššūkiams kaip terorizmas ir Šiaurės Korėjos branduolinė programa.

Su pilnu Estijos žvalgybos ataskaitos tekstu anglų kalba galima susipažinti čia:
Raport 2018  ENG PDF