Ekspertai

Viktor Denisenko

Viktor Denisenko

Viktor Denisenko

Viktor Denisenko – socialinių mokslų daktaras, žurnalistas, apžvalgininkas. Turi du aukštuosius išsilavinimus – filologijos bei informacijos ir komunikacijos srityje. 2016 metais Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete apgynė disertaciją „Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991-2009)“.

Žurnalistikoje dirba nuo 2002 metų pabaigos. Yra bendradarbiavęs su įvairiais spaudos ir interneto leidiniais – tarp jų savaitraštis „Panorama“, dienraštis „15 minučių“, portalas Delfi.lt, Politika.lt, Newsader.com, „Novaja gazeta – Baltija“ ir t.t. Dirbo Vilniaus universiteto Informacijos ir ryšių su visuomene skyriuje bei žurnale „Aviacijos pasaulis“. Nuo 2007 iki 2017 metų bendradarbiavo su Geopolitinių studijų centru kaip kviestinis ekspertas, rašė analitinius straipsnius portalui Geopolitika.lt.

Šiuo metu yra žurnalo „Žurnalistikos tyrimai“ mokslinis redaktorius ir savaitraščio „Savaitė“ politikos apžvalgininkas. Dėsto Vilniaus universitete ir ISM Vadybos ir Ekonomikos universitete.

Arnas Aleksandravičius

Arnas Aleksandravičius

Arnas Aleksandravičius

Arnas Aleksandravičius – komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktorantas ir tyrėjas, apžvalgininkas. Šiuo metu rašo disertaciją „Politinė komunikacija internete kaip lėšų rinkimo būdas“, dėsto Vilniaus universitete, dirba tiriamąjį darbą, taip pat konsultuoja politinės komunikacijos klausimais. Rašo ir kultūrinėje spaudoje publikuoja eilėraščius, yra tinklaraščio www.aleksandravicius.lt autorius.
Kiryl Kascian

Kiryl Kascian

Kiryl Kascian

Kiryl Kascian – teisės mokslų daktaras, Etninės ir lingvistinės įvairovės tyrimų centro (Centre for Ethnic and Linguistic Diversity Studies – Čekija, Praha) darbuotojas ir leidinio „Belarusian Review“ vyriausiasis redaktorius. Jo mokslinio intereso sferos yra lyginamoji konstitucinė teisė istorinėje perspektyvoje, santykių tarp skirtingų etninių grupių, konfliktų ir saugumo iššūkių tyrinėjimas. Kiryl Kascian įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį Bremeno universitete (Vokietija). Vėliau dėstė skirtinguose Čekijos ir Vokietijos universitetuose kursus, susijusius su teisės ir tarptautinių santykių klausimais. Kaip ekspertas dr. Kiryl Kascian dirbo su vyriausiuoju ESBO komisaru tautinių mažumų klausimais, Čekijos Respublikos vyriausybine tautinių bendrijų taryba bei tarptautine organizacija „Equal Rights Trust“.